Valmennuspalvelut yksityisille
» Stressinhallinta • Palautuminen • Mielentaitojen vahvistaminen «


Yksityisvalmennukset: stressinhallinnan, palautumisen ja mielentaitojen vahvistaminen. Myös etävalmennukset.

Autan sinua vähentämään stressiä, vahvistamaan palautumistasi ja kasvattamaan henkistä kapasiteettiasi. Opit löytämään omat voimavarasi ja tunnistamaan arjen mentaaliset ja fyysiset kuormitustekijät elämässäsi. Valmennuksen tavoitteena on saada arjen- ja työn väliin hyvä ja vahva tasapaino, jolla suojelet myös tasapainoista ja vahvaa mieltä ja kehoa, sekä onnellista elämää.

Valmennus ei ole terapiaa, vaan ratkaisukeskeistä omien voimavarojen, stressinhallintakeinojen löytämistä, oman palautumisen ja mielentaitojen vahvistamista sinun oivalluksiesi kautta. Siitä yrityksen nimi tuleekin: Mieli & Oivallus. Sinä oivallat.

Mihin valmennusta voi hyödyntää?


» Palautumiseen ja sen merkityksen ymmärtämiseen

» Stressin oireiden tunnistamiseen

» Stressinhallintakeinojen lisäämiseen

» Mielenhallintataitojen ja mielen johtamisen vahvistamiseen

» Läsnäolotaidon harjoitteluun

» Itsetuntemuksemme lisäämiseen

» Mielenhyvinvoinnin vahvistamiseen

» Ruuhkavuosien ja työelämän kuormituksen tasapainottamiseen

» Mentaalisten ja fyysisten kuormittavien tekijöiden tunnistamiseen

» Omien voimavarojen löytämiseen

» Oman terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen

» Haastavien tilanteiden kohtaamiseen

» Ajankäytön hallitsemiseen

» Elämän yksinkertaistamiseen

» Omien arvojen ja tunteiden tunnistamiseen

» Suorituskyvyn ja tyytyväisyyden parantamiseen

» Mielen kapasiteetin ja tilannetajun vahvistamiseen ja motivaation lisäämiseen.

» Saat vaativissa työolosuhteissa testattuja stressinhallintakeinoja

Stressinhallintataidot ovat olennainen osa sinun hyvinvointiasi, sekä sitä miten kykenet ottamaan vastaan ja näkemään elämän. Kun tiedostat ja tunnistat omat voimavarat, kykenet havainnoimaan itseäsi, tuntemuksiasi ja ajatuksiasi. Näiden kautta opit toimimaan ennaltaehkäisevästi oman hyvinvointisi suhteen ja olemaan vahvempi sinä.

Valmennuksessa oli hyvää se, että opeteltavien tekniikoiden esittelyssä ja läpikäymisessä niitä todella käytiin läpi ja perusteltiin miksi niitä suositellaan, ja mihin niiden vaikutus perustuu, niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Tämä lisää mielestäni tekniikoiden ymmärtämistä ja motivaatiota niiden harjoitteluun. Esimerkiksi hengittäminen stressaavissa tilanteissa ei sinänsä ollut mitenkään uusi asia, mutta tässä sen merkitystä käsiteltiin monipuolisemmin, mikä auttoi myös ottamaan sen paremmin mukaan päivittäisiin rutiineihin ja hankaliin tilanteisiin.

Katri Hansell

Projektitutkija

Marian kanssa oli helppo puhua vaikeistakin asioista ja ajatuksista. Hän vei hyvin keskustelua eteenpäin, mutta antoi myös huomattavasti tilaa omalle pohdinnalle ja ajatuksille. Kävimme keskustelut videopuheluiden välityksellä, mikä toimi hyvin. Uskon kasvokkaisen kontaktin olleen tärkeä tällaisten teemojen käsittelyssä, vaikka se tapahtuikin teknisten apuvälineiden kautta, ja siten videopuhelut olivat tavallista puhelua parempi vaihtoehto. Etätapaamiset sopivat lisäksi mainiosti tiukkaan aikatauluun ja ovat siinä mielessä varmasti hyvä vaihtoehto monille stressaavissa elämäntilanteissa oleville.

Katri Hansell

Projektitutkija

Tunnistatko näistä itsesi?


» Tunnit vuorokaudessa ei riitä?

» Tehtäviä asioita on koko ajan

» Muisti on alkanut takkuilla, kaikki pitää laittaa ylös

» Sinun on vaikea olla tekemättä mitään

» Sinulla on usein iloton olo ja pinna kireällä

» Voimat ja energia ovat vähissä

» Päivät tuntuvat suorittamiselta

» Sinun on vaikea olla ilman puhelinta tai jotain muuta älylaitetta

» Omaa aikaa ei jää riittävästi

» Tavoitteet ja unelmat jäävät ilmaan leijumaan

» Sinun on vaikea rauhoittua ja mielessäsi pyörii tuhat asiaa

» Sinusta tuntuu, ettet hallitse tekemisiäsi

» Aikaansaamiskykysi on laskenut

» Tunnet kehosi olevan hermostuneessa tilassa

» Nukkuminen on katkonaista tai illalla sinun on vaikea laskea kierroksia

» Sinun on vaikea pysähtyä rauhassa havainnoimaan ympäristösi


Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Mieli & Oivallus | Maria Rautava • Mind Coach® | Puh. 050 4065 986mielioivallus@gmail.com