Valmennuspalvelut yrityksille
» Luennot • Valmennukset • Työpajat «


Järjestän yrityksille ja yhteisöille tarpeiden ja toiveiden mukaisia luentoja, valmennusta ja työpajoja stressinhallinnasta, palautumisesta, työssäjaksamisesta ja mielenterveyden- ja mielentaitojen vahvistamisesta. Asiakkainani on ollut mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, insinöörejä, omaishoitajia, vapaaehtoistyöntekijöitä, opettajia, oppilashuollon henkilöstöä ym.

Toimin myös Suomen Mielenterveysseuran sopimuskouluttajana Mielenterveyden ensiapu2- ja Nuoren mielen -ensiapukoulutuksissa. Psykologian ja mielenterveyden eri opintokokonaisuuksien, sekä psykiatrian työkokemukseni kautta osaan tuoda ennaltaehkäiseviin valmennuksiin ja luentoihin myös hyvän mielenterveyden näkökulman.


Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Mieli & Oivallus | Maria Rautava • Mind Coach® | Puh. 050 4065 986mielioivallus@gmail.com


Marialla on rauhallinen ja asiakasta arvostava esiintymistyyli. On ollut miellyttävää tehdä yhteistyötä.

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry on muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä etuja ajava yhdistys ja Maria on käynyt luennoimassa vapaaehtoistyöntekijöillemme sekä sopeutumisvalmennuskursseilla.

Sari Sutela

Muistiluotsiohjaaja, Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry

Maria vei kuulijan mukanaan maailmaan, jota harvoin tulee syvällisemmin pohdittua. Mielenkiintoinen luento antoi eväitä omien stressinaiheuttajien tunnistamiseen ja niiden kuormittavuuden arviointiin.

Luento herätti myös ajatuksia erilaisista tavoista kohdata ja hallita stressitilanteita niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Kokemuksen perusteella luento sopii myös insinööriyleisölle.

Marko Kirkkala

Sales Support Manager, UPM Plywood

Yhteistyö Marian kanssa sujui joustavasti ja sisältö oli räätälöity ikäihmisille sopivaksi.

Ryhmäläiset saivat käytännön vinkkejä omien voimavarojen löytämiseen ja hengitysharjoituksista on varmasti apua palautumiseen.

Asiantunteva ja lämmin luennoitsija!

Milla Lähdeniemi

Projektikoordinaattori, Suomen Urheiluopisto

Luennot 0,5-2h (esim. tyhy-päiviin)


Stressin  ja liiallisen kuormituksen aiheuttamat sairaslomat alkavat nousta ohi tuki-ja liikuntaelinsairauksien työspoissaoloissa. Henkinen kuormitus on tänä päivänä asia, johon työnantajan ja työntekijän on tärkeä panostaa muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä Henkinen suorituskyky ja tasapaino ovat ihmisen suorituskyvyn ytimessä.

Stressinhallinnan, palautumisen, sekä henkisen suorituskyvyn taitoja voi vahvistaa ja opetella. Näillä on suora vaikutus esim työn laatuun.

Kun työntekijöillä on tiedot ja taidot palautumisesta, sekä stressinhallinnasta ja keinoja näiden vahvistamiseen, suojelee se työhyvinvointia, hyvää mielentervettä, innovatiivisuutta, suorituskykyä, tiimihenkeä, vuorovaikutusta ja tilannetajua koko työyhteisössä.

Luentoaiheet räätälöidään tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ½ h- 2 h.

Esimerkki luentoaiheita:

 • Stressin vaikutukset kehoon ja mieleen
 • Vahvista palautumistasi
 • Henkinen suorituskyky ja mielenjohtaminen
 • Ennakoi ja tunnista stressinoireet, vedä käsijarrua ajoissa
 • Unen voima ja mielen vahvuus
 •  Stressinhallinta ja mielenhyvinvointi
 •  Vanhemmuus ja palautuminen
Kysy tarjous!

Valmennukset esim. 3 x 3h (tai erikseen sovittu muu kokonaisuus)


Valmennukset toteutetaan räätälöidysti ja esitietokyselyn pohjalta, esim. 3 x 3h tai erikseen sovittu muu kokonaisuus. Valmennukset henkilöstölle on ennaltaehkäisevää työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin tukemista. Valmennuksista jokainen saa mukaansa lisää itsetuntemusta, ymmärrystä oman palautumiseen, stressinhallintaan ja mielen vahvistamiseen, sekä keinoja stressinhallintaan, jotka suositellaan otettavaksi heti käyttöön.

Nyt kannattaa panostaa työntekijöihin ja antaa heille keinoja, joita he voivat käyttää sekä työssä-, että vapaa-ajalla ja vahvistaa näin heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiansa. Kun yksilö voi hyvin, heijastuu se myös koko organisaatioon, sen toimintaan ja laatuun.

Tämän vuoksi onkin tärkeää osata kiinnittää huomiota siihen, että nämä asiat kulkevat ihmisen rinnalla niin työssä-, kuin vapaa-ajalla ja niitä on hyvä osata huomioida kaikilla elämän osa-alueilla. Mitä kaikkea stressi ja palautuminen vat, mihin kaikkeen ne vaikuttavat?

iPred Valmennusmenetelmä

Vaativissa työolosuhteissa kehitetyn menetelmän avulla keskitytään yksilön henkisen suorituskyvyn kasvattamiseen ja omien voimavarojen ja resurssien tunnistamiseen ja näiden vahvistamisen.

Menetelmä sopii käytettäväksi niin työelämässä kuin omassa henkilökohtaisessa elämässäsi arjen pyörityksen keskellä. iPred -valmennusmenetelmä on tieteellisesti tutkittu ja kokemuksellisesti testattu (mm. Poliisi).

Valmennuksia voidaan hyödyntää eri elämän osa-alueilla, kuten

 • Työn laadun parantamiseen palautumisen ymmärtämisen ja vahvistamisen kautta
 • Tilannetajun ja henkisen suorituskyvyn vahvistamiseen, jolloin syntyy parempia ja vahvempia päätöksiä
 • Työyhteisön tiimihengen vahvistamiseen
 • Haastavien tilanteiden kohtaamiseen
 • Stressinhallintakeinojen lisäämiseen
 • Stressin oireiden tunnistamiseen
 • Omien voimavarojen löytämiseen ja kuormitustekijöiden pienentämiseen
 • Ajankäytön hallitsemiseen
 • Työhyvinvoinnin ylläpitämiseen
 • Omien arvojen ja tunteiden tunnistamiseen
 • Mielen kapasiteetin vahvistamiseen ja motivaation lisäämiseen
 • Suorituskyvyn ja tyytyväisyyden parantamiseen

Koutsit työpaikalla


Valmennus suoraan työpaikalle:

 • min 3 kk, esim. 1 x vko/ 1 x kk tai sopimuksen mukaan
 • henkilökohtaisia, sekä ryhmätapaamisia
 • huomioidaan keho ja mieli
 • liikunta ja sen merkitys, liikuntaa henkilöstölle
 • mielen haasteet tapetille, keinoja kohtaamiseen ja puheeksi ottamiseen
 • stressinhallinnan keinoja
 • psyykkisen ja fyysisen palautumisen vahvistaminen

Valmennus toteutetaan kahden valmentajan voimin,  fysioterapeutin kanssa yhdessä.

Tällöin valmentajat ovat yrityksessänne koko päivän ja työntekijä voi sopia kyseiselle päivälle oman ajan ja tulla valmentajien luokse käsittelemään henkilökohtaisia aiheita. Valmennus sisältä ryhmä ja yksilötapaamisia.

Valmennus ei ole terapiaa, vaan ratkaisukeskeistä omien voimavarojen, stressinhallintakeinojen löytämistä, oman palautumisen ja mielentaitojen vahvistamista oivalluksien kautta.

Kysy tarjous!

 

Työpajat 3h - koko päivä


Työpajat stressinhallinnasta ja palautumisesta, mielenhyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamisesta sinun omalle yhteisöllesi, kaveri-, tai harrasteporukalle!

Työpajassa tutustutaan henkilökohtaisten tehtävien ja yhteisten pohdintojen avulla omiin mentaalisiin ja fyysisiin stressitekijöihin ja stressin oireisiin, sekä omaan palautumiseen ja mielentaitojen vahvistamiseen. Jokainen saa myös työkaluja arjen kuormituksen ja stressitekijöiden kohtaamiseen ja vähentämiseen.

Mielentaidot ovat hyvän ja tasapainoisen, vahvan elämän ytimessä, ja niillä on iso merkitys vuorovaikutussuhteissa. Mieli ohjaa kaikkea toimintaamme, joten on tärkeä tiedostaa ja oppia miten voit vahvistaa ja huolehtia mieltäsi. Onneksi ihan jokainen meistä voi harjoitella niitä.

Monilla mieli raahautuu kaiken muun perässä, mutta on todella tärkeä tiedostaa ja oppia tunnistamaan miten sinun mielesi tällä hetkellä voi miten voit vahvistaa mielenhyvinvointiasi? Työpajasta saa mukaansa heti käyttöön otettavia keinoja omaan vahvistamiseensa.

Tehtävien ja rentoutushetkien avulla saat pysähtyä itsesi pariin ja kysymään ”Miten sinä voit?".

Kysy tarjous!

Neurosonic pro -patjan vuokraus


Mieli & oivalluksen kautta voi vuokrata Neurosonic Pro -patjan päiväksi tai sovituksi ajaksi yritykseenne esim. tyhy-päiviin.

Tulen itse mukana opastamaan, ja henkilöstönne voi varata oman hoitoajan ja näin työnantajana tuet heidän päivittäistä palautumistansa, työhyvinvointia ja tehokkuutta. Hoidot 10-40 min.

Kysy tarjous!

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Mieli & Oivallus | Maria Rautava • Mind Coach® | Puh. 050 4065 986mielioivallus@gmail.com